Wat is Payroll?

Payroll is het uitbesteden van de personeelsadministratie. Wij zijn juridisch werkgever en zorgen dat alle plichten die daarbij horen uitgevoerd worden. Denk hierbij aan de volgende werkzaamheden:

 • Het opstellen en beheren van de arbeidscontracten
 • De uitbetaling van de salarissen
 • Het maken, versturen en beheren van de loonstroken
 • Het maken en versturen en beheren van de jaaropgaven
 • Het volgen van de juiste ontslagprocedures
 • Het verwerken van CAO-wijzigingen
 • Het regelen van de afdrachten loonheffingen en premies
 • De opbouw van pensioenen
 • De procedure bij ziekteverzuim

 

 

Het team van Verdo Payroll blijft onder het oppervlak. Het boven water halen van geschikte arbeidskrachten is en blijft uw verantwoordelijkheid. U onderhoudt zelf het contact met uw medewerkers, u bepaalt het salaris en u beoordeelt hoe uw medewerkers functioneren. Wij zorgen ervoor dat uw medewerkers op tijd het juiste salaris ontvangen.

Kort gezegd betekent dit dat wij uw werknemers in dienst nemen en vervolgens de salarisbetalingen en arbeidsrechtelijke risico’s overnemen. Hierdoor valt er een grote administratieve last van uw schouders.

Samen staan we sterk

Samen met u duiken we graag dieper in een mooie samenwerking. Dit doen we aan de hand van onderstaand fasen systeem dat wij bij Verdo Payroll hanteren.

 

Payrolling biedt u de mogelijkheid om flexibeler te werken met contracten. Het is namelijk mogelijk om 5,5 jaar flexibele contracten aan te bieden. Normaal gesproken is dit maar twee jaar. In onderstaand overzicht ziet u wat het voordeel is van flexibele contracten.

Het is vaak voordeliger voor u om gebruik te maken van Payroll. Uw accountant brengt kosten in rekening voor het voeren van de salarisadministratie, de pensioenen en verzuimverzekeringen. Met een eventuele arbodienst/arboarts wordt vaak geen rekening gehouden en het in mei uit te betalen vakantiegeld wordt ook nog wel eens vergeten. Dit geheel neemt vaak veel onderschatte kosten met zich mee, om over de tijd maar niet te spreken.

Verdo Payroll hanteert een all-in omslagfactor en factureert alleen de gewerkte uren. Hierbij geldt: niet gewerkt, is niet gefactureerd. Deze omslagfactor vermenigvuldigt u met het bruto-uurloon. De omslagfactor is inclusief reservering voor vakantiegeld, verlof- en feestdagen en afdrachten conform het STIPP-pensioen.

Wettelijk toegestane onbelaste vergoedingen (koffiegeld, kilometervergoeding, etc.) worden 1 op 1, zonder margeopslag aan u doorberekend. Op alle geleverde diensten is 21% btw van toepassing.

Ziekterisico

In de offerte wordt rekening gehouden met een eigen risico van maximaal 5 dagen per ziektegeval per persoon. Bij ziekte valt uw werknemer in ons vangnet conform de NBBU CAO.

Verloningen

In deze situatie kunt u kiezen voor een week of een 4-wekelijkse verloning. De uitbetaling van de lonen gebeurt altijd op de donderdag na de gewerkte week/4 weken. Mits de uren op tijd zijn doorgegeven.

 

Verdo Payroll hanteert een omslagfactor en factureert vaste uren. Hierbij geldt: de medewerker krijgt een aanstelling op basis van vaste uren. Er wordt dan een vast maand bedrag gefactureerd en er is een vast bruto maandloon van toepassing. Tevens worden de vakantiedagen door gefactureerd. Deze omslagfactor vermenigvuldigt u met het bruto-uurloon.

U kunt kiezen tussen een eigen risico van 2 weken of 6 weken, per ziektegeval, per persoon. Bij ziekte valt uw werknemer in ons vangnet conform de NBBU CAO.

Ziekterisico

In de offerte wordt rekening gehouden met een eigen risico van 2 weken, per ziektegeval, per persoon. Bij ziekte valt uw werknemer in ons vangnet conform de NBBU CAO.

Verloningen

In deze situatie kunt u alleen kiezen voor een maand-verloning. De uitbetaling van de lonen vindt uiterlijk plaats op de 21ste van de maand.

In onze omslagfactoren zijn de volgende zaken inbegrepen:

 • Personeels,- salaris- en arbo-administratie
 • Afdracht van loonheffing en sociale premies
 • Reservering op salarisstrook: Reservering 8% vakantiegeld
 • Pensioenregeling volgens StiPP Pensioen
 • Poortwachter functie en re-integratieverplichtingen
 • Gratis helpdesk voor u, uw klanten en werknemers
 • Aansluiting online urenportaal

Via ons Urenportal, een digitale omgeving die mede beschikbaar is als app en is gekoppeld aan ons softwarepakket, kunt u, of de medewerkers met een eigen inlogcode de gewerkte uren eenvoudig en volledig digitaal aan ons doorgeven. Dit werkt efficiënt en bespaart kostbare tijd.

Verdo Payroll hanteert de NBBU CAO. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gehanteerd binnen de uitzendbranche en biedt duidelijkheid en flexibiliteit. Door gebruik te maken van deze cao, kunt u de inlenersbeloning van de cao volgen die in uw branche van toepassing is.

Enkele belangrijke uitgangspunten uit deze cao zijn:

 • Gelijkwaardige behandeling van medewerkers
 • Volledige flexibiliteit gedurende de eerste 78 gewerkte weken
 • Totale flexibele contractperiode van 5,5 jaar
 • Pensioenvoorziening die gelijkwaardig is aan een groot aantal bedrijfstakpensioenfondsen

Het is verplicht om bij payrollmedewerkers vanaf de eerste werkdag de inlenersbeloning toe te passen. De inlenersbeloning houdt in dat de arbeidsvoorwaarden van de payroll-kracht op een aantal aspecten wordt gespiegeld aan de bij uw bedrijf geldende cao (indien van toepassing). De volgende aspecten vallen onder de inlenersbeloning:

 • Brutoloon
 • ATV/ADV
 • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
 • Initiële loonsverhogingen
 • Onkostenvergoedingen
 • Periodieken

Heb je vragen?