Vrijblijvend advies

Mijn medewerker is ziek. Wat moet ik doen? Deze vraag valt in de categorie meestgestelde vragen.  Logisch, want een zieke werknemer is duur: de kosten lopen op tot €400 euro per dag! Is je werknemer langer ziek, dan zit je ook nog met een langlopend en ingewikkeld verzuimtraject. Als je je personeelszaken niet uitbesteedt, dan ben je hier veel tijd en geld aan kwijt.

Medewerker met een contract voor bepaalde tijd

De wet verbetering poortwachter levert iedereen die zijn personeelsbeheer niet uitbesteedt in dit geval veel werk op. Is jouw medewerker met een contract voor bepaalde tijd ziek, dan draag je deze aan het einde van zijn contract over aan het UWV. Als werkgever kun je dan lastkrijgen van hogere premies. Niet iets waar je op zit te wachten.

Medewerker met een contract voor onbepaalde tijd is ziek

Dan ziet het er heel anders uit, het traject wat je ingaat is veel langer en intensiever. Net zoals ieder persoon anders is, is ook elk ziektetraject anders. Er zijn wel een aantal vaste stappen die je volgens de wet verbetering poortwachter moet doorlopen, zodra je werknemer zich ziek meldt. We beschrijven ze heel beknopt even:

 

Stap 1: Is je werknemer (bijna) 6 weken ziek? Dan moet deze samen met een bedrijfsarts een probleemanalyse maken. Hierin staat wat nodig is voor re-integratie.

Stap 2: Als werkgever stel je op basis van de probleemanalyse een plan van aanpak op. Hoe kan jouw zieke werknemer snel en verantwoord weer aan het werk?

Stap 3: Minimaal 1 x per 6 weken bespreek je als werkgever met je werknemer hoe het gaat, zogenaamde voortgangsgesprekken. De afspraken die je in deze gesprekken maakt, moet je vastleggen in de (eerstejaars) evaluatie. Zowel als werkgever als werknemer moet je de bedrijfsarts op de hoogte houden.

Stap 4: Is je werknemer langer dan 1 jaar ziek? Dan bespreken jullie samen hoe het afgelopen jaar is gegaan. Zijn jullie op de goede weg? Willen jullie het plan van aanpak veranderen? Dan moet je de eerstejaars evaluatie invullen.

Stap 5: Eindevaluatie en re-integratieverslag. Is jouw werknemer na 2 jaar nog niet (helemaal) aan het werk in zijn oude functie? Dan bekijken jullie tijdens de eindevaluatie wat jullie nu gaan doen. Samen vullen jullie de eindevaluatie van het plan van aanpak in.

Mijn medewerker is ziek. Wat moet ik doen?

Als je jouw personeelsbeheer uitbesteedt, dan hoef jij niks te doen. Wij nemen hierin alle taken van de werkgever van jou over. Dat is het voordeel dat wij juridisch werkgever zijn. Check in dit stroomschema welke stappen je moet doorlopen als een werknemer ziek is.

Kunnen jullie dit overnemen?

Zeer zeker! Als je kiest voor Payroll, dan zijn wij juridisch werkgever. Het enige wat jij in dat geval moet doen is de ziekmelding aan ons doorgeven. Wil je hier meer over weten? Neem dan eens vrijblijvend contact op met een van onze specialisten.


Ik wil meer weten over mijn personeelsbeheer uitbesteden

Nee bedankt. Ik doorloop het lange stappenplan wel.