Vrijblijvend advies


De brutobedragen van het wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2022. Het minimumloon per uur staat niet in de wet, maar kan wel worden berekend. Dat kan door het minimumloon per week te delen door het aantal uren bij een volledige werkweek. De aanpassingen van het wettelijke minimumloon is bekendgemaakt in de Staatscourant.

Wettelijk minimumloon vanaf juli 2022

Elk halfjaar worden de wettelijke minimumlonen aangepast. Per 1 juli 2022 gaat het minimumloon met 1,81% omhoog. Werkgevers zijn verplicht om werknemers van 21 jaar en ouder minimaal het wettelijk minimumloon te betalen. De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Dit is meestal 36,38 of 40 uur per week, afhankelijk van de sector waarin je werkt en eventuele cao-afspraken die voor die sector gelden.

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per werkdag. Het uurloon kan per sector verschillen en is ook afhankelijk van het aantal uren dat de normale arbeidsduur geldt. Het wettelijk bruto-inkomen voor werknemers van 21 en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2022:

  • €1756,20 per maand (voorheen €1725,00)
  • €405,30 per week  (voorheen €398,10)
  • €81,06 per dag (voorheen €79,62)

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is geregeld dat de algemene welvaartsontwikkeling ook merkbaar moet zijn voor werknemers met een minimumloon. Er zijn allerlei factoren die effect kunnen hebben op het minimumloon. Door de hoge inflatie is het waarschijnlijk dat de lonen sneller stijgen.

Vaak begint de laagste loonschaal in veel cao’s met een salaris net boven het WML-bedrag. Maar als er geen cao is, dan moet de werkgever tenminste het wettelijk minimumloon betalen. Overigens behoort een forse verhoging tot een van de mogelijkheden. Bij het kabinet ligt er een voorstel op tafel, omdat veel mensen tegenwoordig niet of nauwelijks rondkomen van het minimumloon. Maar deze eventuele plannen liggen klaar voor begin 2023.

Heb je nog vragen of ben je benieuwd wat dit voor jou gaat betekenen? Laat het ons weten en neem contact met ons op. Bel naar ons kantoor via 0318-576502 of stuur een mailtje naar Mirjam via mirjam@verdopayroll.nl.