Vrijblijvend advies


Ziekteverzuim is een grote kostenpost binnen bedrijven. Een werkgever is wettelijk verplicht om twee jaar lang 70 procent van het salaris van een verzuimende werknemer door te betalen. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom ziekteverzuim teruggedrongen moet worden. Daarnaast speelt ook mee dat langdurig verzuim resulteert in een verminderd productievermogen, kennis- en kwaliteitsverlies. Verzuim kan voortkomen uit een ongezonde levensstijl. Denk hierbij aan roken, alcohol drinken, ongezond eten, slecht slapen en weinig bewegen. Nu de vraag: wat kan en mag een werkgever hieraan doen?

Communiceren

Zijn er problemen op de werkplek of in privésfeer en kan je die oplossen of wegnemen? Doormiddel van een goed gesprek kun je als werkgever veel informatie achterhalen. Wees open, oprecht en persoonlijk. Werknemers waarderen dat en zullen meer vertrouwen in je krijgen. Wanneer ze je vertrouwen is de kans ook groter dat ze eerlijk vertellen wat er speelt. Toon interesse, maar vraag niet naar medische informatie. Je bent ten slotte geen dokter. Vraag naar simpelweg naar de mogelijkheden in plaats van naar de beperkingen.

Stimuleren

Het is in de Grondwet en in Europese Verdragen vastgelegd dat mensen recht hebben op respect voor hun persoonlijke levensstijl. Veroordelen heeft dus weinig zin. Wat je wél kunt doen is het stimuleren van een gezondere levensstijl. Dit kan je doen door werknemers op een positieve manier te prikkelen. Laat zien dat je sport belangrijk vindt door sportactiviteiten te sponsoren of te organiseren. Kies voor gezonde beloningen en traktaties, bijvoorbeeld wanneer mensen op de fiets naar het werk komen. Laat wekelijks fruit bezorgen in de kantine en maak eens gezamenlijk een wandeling tijdens de lunch. Om maar een paar voorbeelden te noemen…

Anticiperen

Wanneer een ongezonde levensstijl invloed heeft op de werkprestaties van jouw werknemer is het van groot belang om maatregelen te treffen. Maak daarom duidelijke afspraken en geef aan wat de consequenties zijn wanneer hier niet aan voldaan wordt. Dit geeft je de mogelijkheid om indirect toch invloed uit te oefenen op de levensstijl van je medewerkers. Vergeet niet om deze afspraken mee te nemen in je bedrijfsregelement en het management de nieuwe visie te laten formuleren en uitdragen.

Je kunt dus eisen stellen aan je werknemers, maar je zult altijd tot op een zekere hoogte begrensd blijven door de Grondrechten. Dat is absoluut geen reden om geen actie te ondernemen als je last hebt van veel verzuimende werknemers. Dus heb je nalatige en wegblijvende medewerkers? Neem contact op, wij helpen je graag!