Vrijblijvend advies


Er wordt wel eens negatief gedacht over payrolling. Bijvoorbeeld dat het alleen voor grote organisaties is en er alleen maar nadelen aan zitten voor de medewerkers. Wij weten uiteraard dat dit misvattingen zijn. In deze blog vertellen wij jou de 5 meest voorkomende fabels over payroll mét de daarbij horende feiten.

1. Payrolling is alleen voor grote organisaties

We horen vaak dat payroll enkel geschikt is voor grote bedrijven. Integendeel, payroll is juist een uitkomst voor startende werkgevers en kleinere bedrijven! Wanneer jouw bedrijf goed begint te lopen, neem je je eerste medewerkers aan. Maar weet jij eigenlijk wel wat er allemaal geregeld moet worden zodra je een medewerker aan neemt? Payroll biedt hier de ideale oplossing voor! Het payrollbedrijf regelt alle administratieve zaken van jouw personeel. Denk aan het uitbetalen van salaris, het maken van loonstroken, opstellen van arbeidsovereenkomsten en het uitsturen van een jaaropgave.

2. Medewerkers op de payroll hebben een ander loon

Dit is absoluut een fabel. Payrollmedewerkers krijgen dezelfde beloning als hun collega’s (met dezelfde of gelijkwaardige functie) zonder payrollcontract. Dit wordt de inlenersbeloning genoemd. Sinds 1 januari 2020 geldt de WAB (Wet Arbeidsmarkt en Balans) en deze wet zorgt ervoor dat de payrollmedewerker recht heeft op alle arbeidsvoorwaarden zoals die geldt bij de opdrachtgever. Het is dus zeker niet waar dat payrollmedewerkers een lager loon krijgen dan medewerkers die rechtstreekst bij het bedrijf in dienst zijn.

3. Bij een payrollcontract heb je geen recht op een arbeidscontract voor onbepaalde tijd

Ook dit kunnen we ontkrachten. Net als bij een reguliere arbeidsovereenkomst, moet bij de payrollovereenkomst de ketenregeling worden gehanteerd. Dat wil zeggen dat een medewerker maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd kan ontvangen in een periode van maximaal 3 jaar. Daarna kan de medewerker geen bepaalde tijd contract meer ontvangen. Hij heeft dan recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

4. Payrollmedewerkers bouwen geen pensioen op

Een payrollmedewerker heeft recht op alle arbeidsvoorwaarden van een reguliere werknemer, dus óok de pensioenregeling. Veel bedrijven kiezen voor juist voor payrolling omdat ze dan zelf geen dure pensioenregeling hoeven af te sluiten. Dit regelt de payrollorganisatie voor hen. Ideale oplossing dus!

5. Payrollen en uitzenden is hetzelfde

Er zijn een aantal grote verschillen tussen payrollen en uitzenden. Ten eerste verzorgt een uitzendbureau op 6 punten van de cao gelijke beloning voor de werknemers, terwijl bij payroll de volledige beloning van de opdrachtgever moet worden gevolgd. Ten tweede kan je als uitzendkracht bij meerdere opdrachtgevers werkzaam zijn. Bij payroll is dat niet het geval. Daar ben je altijd in dienst bij 1 vaste opdrachtgever. Nog een belangrijk verschil is dat een uitzendbureau vraag en aanbod bij elkaar brengt en een payrollorganisatie doet dat niet. Bij payrollen wordt de medewerker aangenomen, geworven en geselecteerd door het bedrijf waar je gaat werken. Het payrollbedrijf zorgt er dan voor dat het contract met de medewerker wordt getekend, dat alles juridisch goed gereld is neemt de verantwoordelijkheid over de personeelsadministratie. Bij een uitzendbureau zit dit anders in elkaar. Het uitzendbureau is verantwoordelijk voor de werving en selectie van medewerkers.

Heb je nog vragen over het verschil tussen een uitzendbureau en een payrollorganisatie? Of ben je benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Laat het ons weten en neem contact met ons op. Bel naar ons kantoor via 0318-576502 of stuur een mailtje naar Mirjam via mirjam@verdopayroll.nl